Χάρτης

Χάρτης τοπικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

The data posted on the map are based exclusively on publicly available data. More information can be found in the Methodology section.

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σε αριθμούς
62 Τηλεοπτικοί Σταθμοί
145 Ραδιοφωνικοί Σταθμοί
203 Εφημερίδες
447 Websites
Η δημιουργία του χάρτη των τοπικών και περιφερειακών Μέσων Ενημέρωσης στην Ελλάδα
Μεθοδολογία

Ο διαδραστικός χάρτης των τοπικών και περιφερειακών Μέσων Ενημέρωσης στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε και συντηρείται με σκοπό την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου για τα τοπικά και περιφερειακά Μέσα Ενημέρωσης στη χώρα. Στον χάρτη, παρουσιάζεται η κατανομή τους ανα νομό και είδος Μέσου, καθώς επίσης και η διεύθυνσή τους, η διεύθυνση της ιστοσελίδας και των σελίδων τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για όσα Μέσα διαθέτουν. [KV1] 

Ακολουθώντας παρόμοια μοντέλα χαρτογράφησης τοπικών και περιφερειακών Μέσων Ενημέρωσης[KV2] , κατανοούμε τον όρο “τοπικά και περιφερειακά Μέσα Ενημέρωσης” ως πιο γενικό και συμπεριληπτικό. Ως τοπικά και περιφερειακά Μέσα Ενημέρωσης ορίζονται Μέσα τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, τα οποία δημοσιεύουν και εκπέμπουν ειδήσεις και άρθρα γνώμης ή σχολιασμού ζητημάτων τοπικού ενδιαφέροντος. Στα τοπικά Μέσα συμπεριλαμβάνονται ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες, ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας, καθώς και τοπικές ιστοσελίδες. Οι ιστοσελίδες αυτές, είτε συνδέονται με κάποιο άλλο μέσο (π.χ. εφημερίδα, ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό), είτε είναι αμιγώς ηλεκτρονικά Μέσα (digital native media).